Aktuálně

Ohlédnutí za měsícem říjen

První týden v říjnu jsme si povídali o zelenině. Hledali jsme, zda máme nějakou zeleninu na zahradě, v kroužku jsme si zahráli na kuchaře, naučili jsme se básničku Brambora. Brambory jsme využili k určování množství. Děti porovnávaly, v které hromádce je brambor více. Občas jich bylo dokonce i v obou hromádkách stejně. Lucka využila ovoce a zeleninu z kuchyňky a děti dané potraviny třídily, vytleskávaly názvy a pak si zahrály hru „Co zmizelo?“ Zároveň zjištovaly, na které písmenko zmizelá zelenina začíná, končí. Kolik věcí zmizelo a kolik zůstalo. U stolečku si děti mohly vytvořit svého superzeleninového hrdinu a nebo si vymalovat a obléci kukuřici.

Venku se hrálo divadlo O velké řepě, vařilo se v pařezových hrncích a užívalo pobytu venku.

Středeční dopolední kroužek od října vede Lucka v angličtině. Děti se učí základní slovíčka a věty za pomoci her, básniček a písniček. A jelikož je to baví, prolíná se angličtina občas i čtvrtkem a pátkem.

Druhý týden jsme věnovali ovoci. Děti se seznámily hned s několika básničkami a naučily se taneček k písničce Měla babka čtyři jablka. Jablko si děti v kroužku předávaly s písničkou Mám jablíčko mám. Komu já ho dám? Vznikla i obměna „Mám hrušku mám“. K písničce Koulelo se koulelo jsme použili místo jablka míč, který si děti posílaly po zemi. Nakonec jsme si ještě s míčem zahráli na červíka. Ten Lucku a děti inspiroval k honičce. Nespící děti měly možnost zahrát si na sadaře. Děti nejdříve vkládaly papírová jablíčka dle zadání na nakreslený strom a pak jsme je použily na hru Na straky, kdy úkolem dětí bylo neslyšně odnést jablíčko ze sadu, kde spí sadař. Kdo sadaře probudil, musel jablko vrátit. U stolečku pak byla možnost jablíčko si vytvořit.

Děti měly možnost též ochutnat různé druhy ovoce a poznat je jen podle chuti. Jablka si děti krájely i samy k odpolední svačince a někteří si je ráno pekli u ohýnku. Některá máme dokonce i nasušená.

A pak se přiblížil čas svatomichaelské slavnosti. Povídalo se o dracích, odvaze a strachu. Zjistili jsme, že jsou stejná slova, ale mají různé významy – např. drak jako saň/ létající drak, zámek jako obydlí/ zámek s klíčem. A že drak může být i hodný.

Od středy děti připravovaly ozdoby na zkrášlení zahrady. Navlékaly barevné listy, kaštany a žaludy. A pak přišel ten okamžik. Po příchodu rodičů a přivítání všech, zavítal na zahradu hájenky sv. Michael a vyzval děti k cestě za jablíčkem. Aby čekání nebylo tak dlouhé, měly děti možnost vyzkoušet svou odvahu při lovení drahokamů ve sklenicích, které skýtaly různé nástrahy. Děti si mohly vytvořit létající šiškovou kometu a nebo si ozdobit z kartonů štít. Rodiče se spolupodíleli na uvaření vynikající podzimní polévky, po které se jen zaprášilo. Všem děkujeme za pomoc a budeme se těšit na viděnou na zimní slavnosti.

Na podzim dochází k různým změnám v přírodě. Nejen že se barví lístí, ale je i chladněji a zvířátka se chystají na zimu. My si připomněli odlet ptáků. Zahráli jsme si s písničkou Vlaštovičko leť. Zkoušeli jsme nakreslit elektrické dráty, na kterých vlaštovky sedávají. Vlaštovky si děti mohly i vyrobit. Teď nám zdobí herničku. S Luckou a Klárkou si děti zahrály hru Čáp ztratil čepičku a zpívaly písničku Bude zima, bude mráz.

Při svých činnostech a hrách jsme také využili darů země. Kaštany nám posloužili k počítání, skládání geometrických tvarů, k tvoření obrysů dětí a zvířátek. Listy jsme si s žaludy navlékli na girlandy a máme je zavěšené v jídelničce.

Povídali jsme si také o 100 letém výroči České republiky. Líba s dětmi malovala vlajku. V kroužku si děti mohly zkusit napsat číslo 100 do písku či obtáhnout napsané. Poslechli jsme si českou hymnu, prohlédli jsme si český znak a řekli si, jaký je státní strom.

Poslední den v říjnu se slaví Helloween. Děti s Klárkou a Luckou vydlabaly dýně, které nám zdobí vstup do hájenky. Papírové dýně jste mohli zahlédnout na nástěnce v botničce. Teď je tam již něco jiného. Zdalipak jste si všimli? 🙂

Mohlo by se vám také líbit...