• 7.00 – 8:45 předávání dětí, prostor na volnou hru dětí
 • 8:45 – 9: 15 svačina (přinesená z domova)
 • 9:15 – 9:45 ranní kruh – přivítání, píseň, rytmická část (říkadla, písničky, tanečky), pohybové a didaktické hry
 • 9:45-11:30 výprava do okolní přírody
 • 11:30 -11:45 návrat do Hájenky, převlékání, hygiena, příprava na oběd
 • 11:45-12:15 oběd
 • 12:15 -12:30 úklid po obědě

 • 12:30-13:00 prostor pro volnou hru v herničce
 • 13:00-13:40 pohádka a polední klid v ložnici. Pro nespící děti zajištěna relaxace a čtení příběhu.
 • 13:40 – 14:30 odpolední program (při příznivém počasí uskutečňovány venku na zahradě Hájenky): tvořivé práce, dramatická výchova, muzicírování, pohybové aktivity, atp.
 • 14.30 – 15:00 odpolední svačina a příprava na odchod na zahradu
 • 15:00 – 16:00 volná hra
 • 16.00 ukončení aktivit Dětského klubu Hájenka

Odpolední předávání dětí se uskutečňuje v době od 12:15 do 13:00 a pak od 14 hod průběžně celé odpoledne.