Denní harmonogram

 • 7.30 – 8:30 předávání dětí
 • 9:00 – 9: 15 ranní kruh u Hájenky (přivítání, píseň, reflexní kolečko – sdílení pocitů)
 • 9.15 -9.30 rytmická část (říkadla, písničky, tanečky)
 • 9.30-10.00 svačina (přinesená z domova), motivační příběh k následující aktivitě
 • 10.00-11:45 pobyt v lese (např. prolézačky z klád, stavění hliněné pece, domečků z proutí, zeleninová a bylinková zahrádka, práce se dřevem, výroba jednoduchých hudebních nástrojů z přírodnin, sledování životních cyklů zvířat, rostlin, péče o přírodu – čištění studánek, land art, a jiné.)
 • 11:45 -12.00 návrat do Hájenky, převlékání, hygiena, příprava na oběd
 • 12.00-12:30 oběd
 • 12:30 -12:45 úklid po obědě
 • 13.00-14:00 pohádka a polední klid v ložnici. Pro nespící děti zajištěna relaxace a samostatný program, zahrnující případně také předškolní výchovu
 • 14:00 – 15:00 odpolední program (při příznivém počasí uskutečňovány venku na zahradě Hájenky): tvořivé práce, dramatická výchova, muzicírování, pohybové aktivity, atp.)
 • 15.00 – 15:30 společná příprava svačiny, svačina
 • 15:30 – 16:30 volná hra
 • 16.30 ukončení aktivit Dětského klubu Hájenka

Odpolední předávání dětí se uskutečňuje v době od 14 hod průběžně celé odpoledne.
Odpoledních aktivit se mohou rodiče po dohodě s pedagogem účastnit společně s dětmi.