Dětský lesní klub Hájenka provozuje spolek Děti a stromy z.s. jako neziskovou organizaci pro předškolní vzdělávání dětí a pořádání letních příměstských táborů. Momentálně přebývá v prostorách bývalé keramické dílny a její zahrady v obci Smrčná.

Členy rodičovské rady, která rozhoduje o chodu spolku jsou ředitelka klubu Martina Janečková, za zástupce rodičů Petr Varró, Lucie Horálková a Petra Děchtěrenková.


Historie

Dětský lesní klub Hájenka v Jihlavě funguje od září 2011. Původní zázemí si pronajal od Lesů ČR, kde si vybudoval prostor k fungování ve staré hájovně a její zahradě v bezprostřední blízkosti lesa na adrese Zborná 28. Zde klub působil do srpna 2023, kdy mu nebyla nadále prodloužena nájemní smlouva.

Původní Hájenka ve Zborné
Původní Hájenka ve Zborné

Hájenka v počátcích a reportáž v pořadu „Nedej“ se v České televizi o lesních školkách:

Hájenka v počátcích a reportáž v České televizi

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/413235100161002/


Zakladatelky

• Mgr. Jana Koukalová

Při studiích sociologie a práva na Masarykově univerzitě jsem působila jako právní konzultantka v Občanské poradně Trialog, kde jsem poskytovala bezplatnou právní pomoc lidem v tíživé životní situaci. Cennou zkušeností pro mě byla i práce pro  Probační a mediační službu v Brně, kde jsem lektorovala výchovný program pro mladistvé pachatele trestných činů. V rámci projektu Street Law se mi dostala možnost vyzkoušet si i výuku práva na středních školách. Závěrečnou praxi studií práv jsem působila v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde jsem vyřizovala podněty občanů v oblasti rodinného práva a sociálního zabezpečení. Od roku 2006 až do narození mého syna v roce 2009 jsem působila jako právnička v nevládní neziskové organizaci Ekologický právní servis v programu zabývající se odpovědností nadnárodních korporací. Pro tuto organizaci pracuji externě i na rodičovské dovolené. Nikdy jsem si nemyslela, že budu zakládat mateřskou školku, ale myšlenka lesních mateřských škol mě nadchla natolik, že jsem svému synovi chtěla dopřát luxus pobytu v přírodě v školkovském věku a jsem ráda, že se mi podařilo najít přátele, kteří tuto myšlenku se mnou sdílí. Na Hájence mám na starosti především koordinaci aktivit, administrativu a fundraising.

• Petra Roba

Největší školou je pro mě manželství s mým milovaným mužem Františkem a bytí mámou  Marušky a Vincenta. Jsem šťastná, co se nám podařilo společně vytvořit a že můžeme svým i dalším dětem připravit dobré místo pro jeden z jejich nejtěžších momentů v životě, a to kdy se oddělují od mámy a jsou samy v novém kolektivu.

• Mgr. Petra Antonů