Pokud se Vám naše aktivity líbí, podpořte nás.

Pro chod dětského lesního klubu jsou důležité následující formy podpory:

  1. FINANČNÍ (jednorázová, případně pravidelná podpora)
  2. MATERIÁLNÍ (darování vybavení pro klub)
  3. DOBROVOLNICKÁ PRÁCE (pravidelně: asistenti pedagoga, jednorázově: nárazová práce s dětmi, fundraising, pomoc při pořádání akcí pro veřejnost atd.)

Chcete-li nás podpořit nákupem vybavení, můžete si vybrat a přispět na nákup (či sami zakoupit) následujícího vybavení pro klub:

  • lana na výrobu houpaček
  • zbytky látek, vln, bavlnek, různé knoflíky
  • bílé papíry -z jedné strany popsané
  • ponk se svěrákem
  • vál na těsto (pro vaření v kuchyňce na Hájence)

 

Máte-li možnost nás jakoukoli částkou či věcným darem podpořit, budeme velice rádi!

E-mail.: klub.hajenka@seznam.cz

Číslo účtu sdružení: 2300144486/2010

DĚKUJEME