Členské příspěvky

Provoz DLK Hájenka je v současné době plně hrazen z příspěvků rodičů, členů spolku Děti a stromy, které DLK Hájenka provozuje .

Rodič za docházku dítěte platí členské příspěvky, které nejsou školkovné, a tudíž je NELZE UPLATNIT jako slevu na dani. 

Výše členských příspěvků DLK Hájenka je stanovena s ohledem na četnost docházky dítěte.  Od září 2022 došlo k ZVÝŠENÍ členských poplatků.

Částka za členské příspěvky a stravu vypadá následovně:

Docházka  5 dní  v týdnu    5700 + 1600 stravné = 7300,- /měsíc
                    4 dny                   4800 + 1280 = 6080,- /měsíc
                    3 dny                   4250 + 960  = 5210,-  /měsíc
                    2 dny                   3300 + 640 = 3940,- /měsíc
                    1 den                    1700 + 320 = 2020,-/měsíc
 Strava (oběd a odpolední svačina) činí 90,- Kč na den. Dopolední svačinu si nosí děti připravenou z domova.
Členské příspěvky nezahrnují úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce. Tyto výdaje hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní.
Členské příspěvky se platí na měsíc předem. Platba je splatná nejpozději k 20. dni měsíce předcházejícímu měsíci, za který je docházka placena na účet občanského sdružení Děti a stromy.
V případech, kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu dětského klubu (např. z důvodů nevhodného oblečení, pozdní docházky, nemoci, rodinných důvodů, atp.) nevzniká nárok na vrácení peněz. U omluvy minimálně jeden den předem do 16 hod je možné sjednat náhradu docházky v jiné než zvolené dny, v případě, že to umožňuje kapacity DLK Hájenka.