Provoz DLK Hájenka je v současné době plně hrazen z příspěvků rodičů, členů spolku Děti a stromy, které DLK Hájenka provozuje .

Rodič za docházku dítěte platí členské příspěvky, které nejsou školkovné, a tudíž je NELZE UPLATNIT jako slevu na dani. 

Výše členských příspěvků DLK Hájenka je stanovena s ohledem na četnost docházky dítěte.  Od září 2024 došlo k ZVÝŠENÍ členských poplatků.

Částka za členské příspěvky a stravu vypadá následovně:

Docházka  5 dní  v týdnu    6200 + 1600 stravné = 7800,- /měsíc
                      3 dny v týdnu    4750 + 960  stravné = 5710,-  /měsíc
                      2 dny v týdnu    3800 + 640 stravné  = 4440,- /měsíc
Strava (oběd a odpolední svačina) činí 80,- Kč na den. Dopolední svačinu si nosí děti připravenou z domova.
Členské příspěvky nezahrnují úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce. Tyto výdaje hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní.
Členské příspěvky se platí na měsíc předem. Platba je splatná nejpozději k 20. dni měsíce předcházejícímu měsíci, za který je docházka placena na účet občanského sdružení Děti a stromy.
V případech, kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu dětského klubu (např. z důvodů nevhodného oblečení, pozdní docházky, nemoci, rodinných důvodů, atp.) nevzniká nárok na vrácení peněz. U omluvy minimálně jeden den předem do 16 hod je možné sjednat náhradu docházky v jiné než zvolené dny, v případě, že to umožňuje kapacity DLK Hájenka.