Členské příspěvky

Provoz DLK Hájenka je v současné době plně hrazen z příspěvků rodičů, členů spolku Děti a stromy, které DLK Hájenka provozuje .

Výše členských příspěvků DLK Hájenka je stanovena s ohledem na četnost docházky dítěte podle rodičem (členem spolku Děti a stromy, které DLK Hájenka provozuje) vybraného modelu docházky.

Varianty plateb členských příspěvků za docházku do DLK Hájenka pro rok 2018/2019

Model docházky

Cena za měsíc

A) Celotýdenní
B) Čtyřdenní
4950,- Kč
4150,- Kč
C) Třídenní
3650,- Kč
D) Dvoudenní
E) Jednodenní
2 850,- Kč
1 450,- Kč
 Strava (oběd a odpolední svačina) činí 50,- Kč na den. Dopolední svačinu si nosí děti připravenou z domova.
Členské příspěvky nezahrnují úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce. Tyto výdaje hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní.
Členské příspěvky se platí na měsíc předem. Platba je splatná nejpozději k 20. dni měsíce předcházejícímu měsíci, za který je docházka placena na účet občanského sdružení Děti a stromy.
Členské příspěvky nejsou školkovné a nelze je tedy uplatnit jako slevu na dani.
V případech, kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu dětského klubu (např. z důvodů nevhodného oblečení, pozdní docházky, nemoci, rodinných důvodů, atp.) nevzniká nárok na vrácení peněz. U omluvy minimálně jeden den předem do 16 hod je možné sjednat náhradu docházky v jiné než zvolené dny, v případě, že to umožňuje kapacity DLK Hájenka.