Povinná předškolní docházka se týká všech dětí, které budou mít páté narozeniny do 31. srpna.

Povinný rok předškolní docházky mohou děti v lesním klubu plnit v případě, že je rodiče přihlásí do režimu tzv. individuálního vzdělávání

Jak zapsat dítě do individuálního vzdělávání
Rodiče musí vybrat MŠ, do ní dítě formálně zapsat, a současně ve stejné školce rovnou u květnových zápisů odevzdat oznámení o nastoupení dítěte na individuální vzdělávání. MŠ má povinnost oznámení akceptovat. Následně dostane rodič vyrozumění, kdy, a jakou formou bude realizován pohovor s dítětem (prosincové ověření). Nedostavení se na přezkoušení je jediným důvodem, který řediteli ukládá povinnost zrušit individuální vzdělávání a nařídit nástup dítěte do MŠ. Prakticky individuální vzdělávání umožňuje dětem z lesních klubů neměnit dětský kolektiv, na který je zvyklé. (zdroj: lesnims.cz)
Vzor oznámení individuálního vzdělávání (msmt.cz)

PŘEDŠKOLÁK NA HÁJENCE

Naše školka nezapomíná ani na to, aby od nás děti odcházely dobře připraveny do školy. Samozřejmostí je poznávání přírody – stromů, rostlin či zvířat. Věnujeme se ale také poznávání barev, tvarů a rozvoji dalších dovedností…

HRUBÁ MOTORIKA – přirozený a praktický pohyb v různorodém terénu – skákání přes pařezy, balanc na kládách, zdolávání překážek, lezení po stromech, běh, řezání pilkou,…

JEMNÁ MOTORIKA – manipulace s drobnými přírodninami – sbírání, navlékání šípků, kaštanů, jeřabin, malování klacíky do písku nebo bahna; ale práce u stolečku – stříhání, lepení, skládání papíru, modelování, cvičení správného úchopu tužky a grafomotoriky

ROZVOJ ŘEČI – vyprávění pohádek a příběhů, sdílení vlastních myšlenek a zážitků, reprodukce písniček a básniček, naslouchání

ROZUMOVÉ PŘEDPOKLADY – prostřednictvím týdenních témat (např. Zvířata v lese, Moje rodina, Letní louka,…) děti poznávají nejbližší svět kolem nich. Pestrá příroda sama probouzí přirozenou dětskou zvídavost a nabízí nepřeberné možnosti vzdělávání. Předmatematické představy procvičujeme např. při porovnávání velikosti, tvarů, barev přírodnin; sluchovou percepci při rozeznávání zvuků lesa, využíváním říkadel a písniček doplněných o pohyb, které si tak děti lépe zapamatují. Pobyt venku je jako stvořený pro rozvoj smyslového vnímání – hry s vodou a sněhem, stavby z kamenů a klacíků, ochutnávání šípků nebo planých jablek,…

SEBEOBSLUHA, SAMOSTATNOST – děti jsou vedeny k samostatnému oblékání a svlékání, uklízení oblečení i hraček, zapojují se do prostírání a mytí misky a příboru po jídle

EMOČNÍ A SOCIÁLNÍ ZRALOST – děti se prostřednictvím nenásilné komunikace učí vycházet s kamarády a pedagogy, komunikovat své pocity a potřeby, znát pravidla slušného chování a dodržovat je (umět poděkovat, poprosit)