Zápis

Pro školní rok 2017/2018 je kapacita Dětského lesního klubu Hájenka zcela naplněna.

Pro registraci  na čekací listinu, prosím, piště na e-mail:  klub.hajenka@seznam.cz

 

 

 

Týden OTEVŘENÝCH DVEŘÍ spojený se ZÁPISEM pro školní rok 2017/2018

Termín: 2. – 5. 5. 2017

Zájemci se budou moci každý den zúčastnit buď dopoledního nebo odpoledního programu. K dopolednímu programu se budou zájemci scházet mezi 8:30 a 9:00 v zázemí Hájenky (Zborná 28, z náměstí busem MHD č. 5), program bude probíhat v přírodě v okolí Hájenky. Odpoledne mohou zájemci přijít v době od 14:30 do 16 hod, program bude připraven na zahradě Hájenky.

Zájemci budou mít možnost prohlédnout si zázemí Dětského lesního klubu Hájenka, na vlastní kůži si vyzkoušet, jak vypadá den v lesní mateřské škole, prohlédnout si přírodní zahradu a herní prvky v ní, seznámit se s pedagogy a bude možné zapsat se k docházce v příštím školním roce.

Dopoledne i  odpoledne budete moci vyplnit přihlášku dítěte do DLK Hájenka, dotazníček, prohlédnout si zázemí, zeptat se na otázky, které Vás zajímají nebo si domluvit zkušební den zdarma.

Na přijetí dítěte do DLK Hájenka není nárok. O přijetí dětí rozhoduje zřizovatel, přičemž je pro přijetí rozhodující:

  • Kapacita DLK Hájenka a model docházky
  • Zralost dítěte pro předškolní docházku
  • Sourozenci – mají přednost
  • Vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině
  • Seznam čekatelů – tzv. náhradníci mají přednost

 

Pro registraci  na čekací listinu, prosím, piště na e-mail:  klub.hajenka@seznam.cz

Než přihlásíte své dítě k docházce do DLK Hájenka, seznamte se také s naší pedagogickou koncepcí a provozním řádem.