Zápis

ZÁPIS na školní rok 2023/2024

Tak je rozhodnuto. Od září 2023 se budeme potkávat ve Smrčné. Objekt můžete navštívit v rámci zápisu, který proběhne ve čtvrtek 11.5. 2023 od 15:00 do 17:00. 

Objekt ještě nebude vybaven a upraven pro chod. Něco se stihne v rámci brigády do konce června, část věcí se přestěhuje až v srpnu po táborech. Vezměte i tak děti s sebou. Rádi bychom v rámci zápisu udělali nějakou dílničku, stezku po okolí.

S sebou k zápisu nebudete potřebovat nic. Kdo bude chtít, může si doma vytisknout Přihláška-dítěte a Dotazník-pro-uchazeče o Vašem dítěti. Kdo se nebude moci dostavit, může dokumenty zaslat mailem (klub.hajenka@seznam.cz).

Na přijetí dítěte do DLK Hájenka není nárok. O přijetí dětí rozhoduje zřizovatel, přičemž je pro přijetí rozhodující:

  • Kapacita DLK Hájenka a model docházky
  • Zralost dítěte pro předškolní docházku
  • Sourozenci – mají přednost
  • Vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině
  • Seznam čekatelů – tzv. náhradníci mají přednost

Než přihlásíte své dítě k docházce do DLK Hájenka, seznamte se také s naší pedagogickou koncepcí a provozním řádem.

Novým dětem a rodičům, kteří nenavštěvují Klubík pro rodiče s dětmi, doporučujeme „Zkušební den“, během něhož se můžete seznámit s prostředím školky a našimi pedagogy. Zkušební den si lze domluvit e-mailem nebo telefonicky.

Rodič za docházku dítěte platí členské příspěvky, které nejsou školkovné, a tudíž je NELZE UPLATNIT jako slevu na dani. 

Výše členských příspěvků na rok 2023/24:

Docházka  5 dní  v týdnu    5700 + 1600 stravné = 7300,- /měsíc
                    4 dny      4800 + 1280 = 6080,- /měsíc
                    3 dny      4250 + 960  = 5210,-  /měsíc
                    2 dny      3300 + 640 = 3940,- /měsíc
                    1 den      1700 + 320 = 2020,-/měsíc

V případě jakýchkoliv dotazů napište na mail klub.hajenka@seznam.cz nebo volejte koordinátorce DLK Hájenka (Martina Janečková,732 763 207 ). V případě, že by jste se nedovolali, zašlete prosím SMS.

Pro registraci  na čekací listinu, prosím, piště na e-mail:  klub.hajenka@seznam.cz