ZÁPIS na školní rok 2024/2025

Zápis do klubu již proběhl a na školní rok 2024/25 je kapacita dětí naplněna.

Pokud byste o docházku Vašeho dítěte do klubu měli zájem napište na email klub.hajenka@seznam.cz. Může se stát, že se nám místo uvolní i v průběhu roku.


U zápisu je potřeba vyplnit přihlášku a dotazník. Pokud by jste se nemohli dostavit osobně, vyplněné dokumenty můžete zaslat mailem nebo donést do zázemí klubu ve Smrčné. 


Na přijetí dítěte do DLK Hájenka není nárok. O přijetí dětí rozhoduje zřizovatel, přičemž je pro přijetí rozhodující:

  • Kapacita DLK Hájenka a model docházky
  • Zralost dítěte pro předškolní docházku
  • Sourozenci – mají přednost
  • Vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině
  • Seznam čekatelů – tzv. náhradníci mají přednost

Než přihlásíte své dítě k docházce do DLK Hájenka, seznamte se také s naší pedagogickou koncepcí a provozním řádem.

Novým dětem a rodičům, kteří nenavštěvují Klubík pro rodiče s dětmi, doporučujeme „Zkušební den“, během něhož se můžete seznámit s prostředím školky a našimi pedagogy. Zkušební den si lze domluvit e-mailem nebo telefonicky.

Rodič za docházku dítěte platí členské příspěvky, které nejsou školkovné, a tudíž je NELZE UPLATNIT jako slevu na dani. 

Výše členských příspěvků na rok 2024/25:

Docházka  5 dní  v týdnu    6200 + 1600 stravné = 7800,- /měsíc
                      3 dny v týdnu    4750 + 960  stravné = 5710,-  /měsíc
                      2 dny v týdnu    3800 + 640 stravné  = 4440,- /měsíc

V případě jakýchkoliv dotazů napište na mail klub.hajenka@seznam.cz nebo volejte koordinátorce DLK Hájenka (Martina Janečková,732 763 207 ). V případě, že by jste se nedovolali, zašlete prosím SMS.

Pro registraci  na čekací listinu, prosím, piště na e-mail:  klub.hajenka@seznam.cz