Slavnosti a společné akce

Harmonogram společných slavností a akcí konaných každoročně:

(konkrétní termíny zasíláme e-mailem před konáním akce)

ŘÍJEN – Podzimní Michaelská slavnost, od 16 hod. na Hájence

PROSINEC – Adventní/Vánoční slavnost, od 16 hod. na Hájence

ÚNOR – Masopustní slavnost, od 16 hod. na Hájence

DUBEN – Jarní/Semínková slavnost, od 16 hod. na Hájence

ČERVEN – Svatojánská slavnost/rozloučení s předškoláky, od 16 hod. na Hájence

◘ Na podzim a na jaře se také konají společné rodičovské brigády