• Pobyt venku za každého počasí a důležitost tzv. volné hry

Děti jsou venku, i když není zrovna ukázkové počasí, zažívají mlhu, déšť, sníh, vítr, slunce, teplo i zimu. Nejsme však příznivci extrémů a proto pokud byly opravdu velké mrazy, či velký déšť pobyt venku se omezoval a děti trávily více času uvnitř Hájenky čtením pohádek, tvořením, hraním divadla apod.

Co pobyt venku a kontakt s přírodou přináší dětem? Proč je příroda pro rozvoj dětí důležitá?

Tím, že dětem nabízíme volnou i vedenou hru v přírodním prostředí, chceme vyvážit proces odcizování přírodě, který doprovází růst většiny dnešních dětí.
Děti dnes tráví převážnou část dne v interiérech – doma, ve školce, škole, herně a mezi těmito místy jsou často převáženy autem. Někdy je to samozřejmě nezbytné. Ale právě proto chceme svým i dalším dětem nabízet něco jiného – školku, kde většinu dne děti tráví na zahradě, u ohně, v lese, na kamenech, na loukách, u rybníků… Kde jim nejsou předkládány hotové dokonalé hračky (které mají většinou doma), ale kde si mohou nacházet své vlastní hry.

Co to dětem dává?

V přírodě mají děti přirozené možnosti, jak rozvíjet kreativitu a fantazii. Hračky nemají předem určenou funkci, ale přírodní materiály nabízí široké možnosti pro hru (klacíky se mění ve vařečky a kouzelné hůlky, dešťová voda v polévku, bláto ve stavební materiál, kůra na dráhu pro kuličku, mech na postýlku pro skřítka,…)

Rozvoj hrubé motoriky – chůze je nejpřirozenější pohyb člověka. V nerovném terénu se cvičí rovnováha. Lezení na stromy podporuje obratnost, ale také nastavuje přirozené limity toho, co sám zvládnu a co ještě ne.

  • Komunikace dle konceptu Respektovat a být respektován

Uplatňujeme demokratický styl výchovy, který však má svá pravidla a hranice, které je třeba dodržovat. Respektujeme odlišnost osobností, neděláme, co nechceme, aby děti dělaly nám. Dáváme dětem informace o tom, proč, jak, kdy se něco dělá, co se očekává, jaké jsou důsledky činností nebo chování.

  • Vyjadřujeme vlastní potřeby a očekávání.
  • Přijímáme emoce dětí, tak abychom s nimi mohli něco udělat, ztišit je a zvládnout (také poznat a pochopit).
  • Namísto trestů necháváme přiměřeně dopadnout přirozené důsledky nesprávného jednání a používáme efektivní komunikační dovednosti.
  • Podporujeme vnitřní motivaci k činnostem

  • Prvky waldorfské pedagogiky

Inspirujeme se walfdorfskou pedagogikou a cykly proměňující se přírody. Děti mají prostor svobodně projevit svou fantazii, která je v prvním sedmiletí podporována především vyprávěním příběhů, legend a čtením pohádek s následnou dramatizací. Děti se učí prostřednictvím správně předkládaných vzorů a nápodobou. Výchovné prvky jsou přenášeny i do rodinné výchovy – předškolní výchova je zaměřená na praktické prožívání a učení, které se prolíná s běžným životem v rodině. V každodenním programu je dán důraz na práci s rytmem, rytmicky se opakující činnosti a objevování nových souvislostí. Waldorfská pedagogika je inspirací pro pořádání slavností a vychází z lidových tradic. Spočívá v přípravě, malování a tvoření předmětů k oslavě, zahrnuje tematické vyprávění, učení nových říkanek, pranostik a písní.

  • Rodinné prostředí, aktivní zapojení rodičů

Rodina dětí se podílí na provozních i organizačních aktivitách, zapojuje se na společných brigádách a účastní se slavností včetně jejich příprav. Pro děti to znamená nedocenitelné – přijetí prostředí školky, pocit bezpečí a důvěry.

Dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči jsou vystavěny na základě společné spolupráce a možnosti společných prožitků (rodičovské schůzky, slavnosti, brigády atd.) Rodiče se tedy mohou podílet na chodu klubu (spolupráce na brigádách, materiální výpomoc, dotace atd.)