Předškolák v lesní školce

Naše školka nezapomíná ani na to, aby od nás děti odcházely dobře připraveny do školy. Samozřejmostí je poznávání přírody – stromů, rostlin či zvířat. Věnujeme se ale také poznávání barev, tvarů a rozvoji dalších dovedností…

 

Jak v naší školce připravujeme děti na školní docházku

Hrubá motorika
Pobyt v lese je jednou velkou učebnicí: skákání přes pařezy, balanc na kládách, zdolávání překážek v lese, lezení po stromech, běh v nerovném terénu… to vše nabízí dětem mnoho možností, jak přirozeným způsobem rozvíjet tělesnou zdatnost.

Jemná motorika
S dětmi pracujeme s drobnými přírodninami: sbíráme a navlékáme šípky, bukvice, jeřabiny…, malujeme klacíky do písku, bahna, věnujeme se stříhání, lepení přírodnin. Dále také nacvičujeme správné držení tužky- základní tvary, postavy…

Rozvoj řeči
Nejdůležitějším prvkem pro rozvoj řeči, slovní zásoby, artikulace jsou pohádky. V naší školce se dětem vypráví denně pohádky vhodné pro jejich věk. Důležitý je i prostor pro každého jedince v tzv. „kruhu“. Každý den se začíná ranním kruhem, kde má každé dítě svůj čas, kdy může ostatním něco říci. Předávání slova v kruhu je pro děti znázorněno předáváním kamínku, či jiného předmětu. Děti se tak učí naslouchání, porozumění a kultivovanému projevu.

Rozumové předpoklady
V jednotlivých projektech (tématech na daný měsíc) se děti seznámí s potřebnými věcmi pro daný okruh: např. projekt „Jak zvířátka našla domov“- poznávají jednotlivá zvířata, jejich mláďata, barvu, místo, kde žijí, co jedí, jejich velikost. Dalšími projekty pro rozvoj (nejen) rozumových schopností jsou např.: „Kalendář o počasí“, „V bříšku jako v pokojíčku“- zdravé stravování a správné návyky při jídle, „Moje malé světýlko“ (moje tělo, rodina, kamarádi)…
Pro rozvoj zrakové percepce jsou v přírodě nepřeberné možnosti: rozdílnost výšky stromu, velikosti listů, barva jednotlivých plodin a jejich barevné nuance, pexesa z přírodnin… Sluchová percepce se rozvíjí díky velkému nabízenému množství říkadel, písniček, pohádek doplněných pohybem. Děti si tak mnohem snadněji zapamatují a prožijí mluvené slovo. Na rozdíl od pobytu v interiéru je pobyt venku v přírodě jako stvořený pro rozvoj hmatového vnímání: příroda nabízí různé plody, kameny, kůry stromů, větvičky, listy, sníh, mech, vodu, led, kořeny…

Sebeobsluha, samostatnost
Děti jsou dle svého věku vedeny k samostatnému oblékání a svlékání, uklízení oblečení. V naší školce mají děti také velký prostor pro zapojení se do prací kolem jídla – prostírání a uklízení po jídle, každý si po jídle myje svůj talířek a příbor. Děti si společně s učitelkami připravují jednou týdně svačinu a mají možnost účastnit se vaření oběda – učí se krájet ovoce, míchat těsto, válet placky, vykrajovat, atp.

Emoční, sociální zralost
Děti se na základě nenásilné komunikace učí vycházet s kamarády, pedagogy, učí se zvládat situace vzniklé z přirozených situací.

Pro rozvoj rozumových předpokladů a další přípravě dětí pro školu děti pracují s pracovními listy LOGICO viz. : http://www.mutabene.cz/logico_primo.htm, s pomůckou motanice a dalšími didaktickými pomůckami, které jsou učiteli dětem nabízeny.