Walfdorfské prvky

Inspirace walfdorfskou pedagogikou
Na výchovu je nahlíženo jako na vývojový proces, v němž jsou určité předměty zaváděny ve specifických fázích individuálního rozvoje osobnosti. Smyslem je upravit učební plán potřebám a postupně se rozvíjejícím schopnostem dítěte. Děti mají prostor svobodně projevit svou fantazii, která je v prvním sedmiletí podporována především vyprávěním příběhů, legend a čtením pohádek s následnou dramatizací. Děti se učí prostřednictvím správně předkládaných vzorů a nápodobou. Výchovné prvky jsou přenášeny i do rodinné výchovy – předškolní výchova je zaměřená na praktické prožívání a učení, které se prolíná s běžným životem v rodině. V každodenním programu je dán důraz na práci s rytmem, rytmicky se opakující činnosti a objevování nových souvislostí. Waldorfská pedagogika je inspirací pro pořádání slavností a vychází z lidových tradic. Spočívá v přípravě, malování a tvoření předmětů k oslavě, zahrnuje tematické vyprávění, učení nových říkanek, pranostik a písní, na přípravě slavností se úzce podílejí rodiče.