Děti a pobyt v přírodě

Co pobyt venku a kontakt s přírodou přináší dětem? Proč je příroda pro rozvoj dětí důležitá?

Tím, že dětem nabízíme volnou i vedenou hru v přírodním prostředí, chceme vyvážit proces odcizování přírodě, který doprovází růst většiny dnešních dětí.
Děti dnes tráví převážnou část dne v interiérch – doma, ve školce, škole, herně a mezi těmito místy jsou často převáženy autem. Někdy je to samozřejmě nezbytné. Ale právě proto chceme svým i dalším dětem nabízet něco jiného – školku, kde většinu dne děti tráví na zahradě, u ohně, v lese, na kamenech, na loukách, u rybníků… Kde jim nejsou předkládány hotové dokonalé hračky (které mají většinou doma), ale kde si mohou nacházet své vlastní hry.

v_lese_big

Zahraniční zkušenosti s přírodními školkami

V některých státech Evropy mají lesní školky až padesátiletou tradici, a tak byly především ve Skandinávii vypracovány výzkumy a studie sledující vývoj těchto dětí.
Studie zkoumaly mnoho aspektů pobytu dětí v přírodních školkách, jako např. rozvoj motoriky, sociální chování, nemocnost, vztah k přírodě, schopnost koncetrace, školní připravenost. Při pročítání výsledků je zřejmé, že tyto děti oproti dětem z klasických školek nestrádají, naopak mají možnost se po všech stránkách zdravě rozvíjet. Uvedu zde pro představu pár příkladů:

Kreativita – děti bez běžných hraček přirozeně začínají využívat přírodniny jako klacky, suché větvě, šišky, kůru, bláto, nebo písek pro své hry. Vymýšlejí pro ně různé způsoby využití (např. v děravém pařezu, kde byla dešťová voda vařily děti „polévku“, klacky místo vařeček…) Takováto hra rozvíjí více dětskou fantazii než hra s hotovou hračkou.
Hrubá motorika – děti se učí ovládat své tělo při pohybu v přirozeném nerovném terénu – kameny, klády, šplhání, běh, lezení na stromy, pohyb po zasněžené stráni, v listí, udržení rovnováhy, klouzání…
Sociální dovednosti – pobyt v přírodě přináší mnoho situací, kdy je nutné si pomáhat, podělit se, spolupracovat.
I v oblasti školní připravenosti děti nezaostávaly – v jedné studii se uvádí, že děti z lesních školek dosahovaly dokonce lepších výsledků v oblasti schopnosti koncentrace než děti z jiných školek. V jiné studii byly lepší také ve vytrvalosti a motivaci ve škole. (Pro téma školní připravenosti dětí z lesní školky viz samostatnou kapitolu našeho webu).

v_lese01Švédská studie (Grahn et al., 1997) porovnávala mateřskou školu v malém městě (Klippan) která využívá venkovní přírodní prostředí (les, louka, pole, divoká zahrada, vysoké stromy, velké skály, nerovná krajina, velké písčiny, houpačky, lana) s mateřskou školou ve velkoměstě Malmö) s moderním extravilánem (rovný pozemek, tráva, hřiště, cesty, pískoviště, malá prolézačka na lezení a klouzání, dva malé stromy, květinový záhon). Děti byly ve věku od 3 do 7 let. Výzkumníky zajímalo, jak působí utvořený venkovní prostor na děti. Všech 22 dětí „přírodní mateřské školy“ obstálo ve všech zkoumaných oblastech vývoje lépe: v hrubé motorice byli šikovnější, dokázaly se lépe koncentrovat a chyběly méně kvůli nemocem, nežli 21 dětí, které si hrály v naplánovaném umělém prostředí (Grahn et al., 1997).“
Děti, které docházely do lesní mateřské školy pět dnů v týdnu vykazovaly lepší výsledky, než takové, které přicházely jen na dva, tři dny. Ovšem to, že i jeden den v týdnu strávený v přírodě působí pozitivně na motorický vývoj dětí, potvrzují výsledky evaluační studie z přírodní herní skupiny „Dusse Verusse“.“

Na Hájence

Na Hájence s dětmi trávíme opravdu většinu času venku – některá „naše“ místa jsou např.:
les: chýše v lese, domeček skřítka, trefování šiškami do stromu, skákání z kamenů a pařezů, pozorování mravenců, dobrodružství na posedu…
stráň nad Hájenkou: ideální pro sbírání bukvic, rozhled do krajiny
kopec s vodárnou: v zimě bobování, na jaře byl kopec posetý kytkami pro vití věnečků
cesta do vesnice Stříbrný dvůr: lemovaná šípkovými keři – na podzim sběr šípků pro čaj i náhrdelníky a náramky, rybníky pro pouštění lodiček, „rybaření“, pasoucí se krávy, kravín, lamy, daňčí obora

Zahrada u Hájenky: pískoviště a houpačky, zeleninová zahrádka, dětský domeček. Ohniště (v chladnějších dnech se zde vaří čaj). Díky projektu na zřízení přírodní zahrady budeme zahradu dále rozvíjet – přibudou další přírodní herní prvky (balanční stezka, vodní kaskáda..), keře a dřeviny.
Děti jsou venku i když není zrovna ukázkové počasí, zažívají mlhu, déšť, sníh, vítr, slunce, teplo i zimu. Nejsme však příznivci extrémů a proto pokud byly opravdu velké mrazy, či velký déšť pobyt venku se omezoval a děti trávily více času uvnitř Hájenky čtením pohádek, tvořením, hraním divadla, vařením svačinky apod.
Čas trávený v interiéru Hájenky I v běžném dni tráví děti nějaký čas uvnitř Hájenky – dovnitř přicházejí každý den na oběd kolem 12.00. Obědvají v jídelně. Po obědě a úklidu mají děti možnost strávit nějaký čas hraním v herně (v herně jsou hračky dřevěné či z přírodních materiálů – většinou darované rodiči či učiteli, nebo prostě kousky dřeva použitelné jako stavební „kostky“, koleje atp.) poté děti společně poslouchají pohádku, spící děti spí v ložnici a nespící se věnují tvořivým aktivitám (zde je prostor i na práci s předškoláky).

Vysočina je opravdu krásné místo pro lesní školku!

v_lese03 v_lese04v_lese02

zdroje: