Zakladatelé

Mgr. Jana Koukalová

Při studiích sociologie a práva na Masarykově univerzitě jsem působila jako právní konzultantka v Občanské poradně Trialog, kde jsem poskytovala bezplatnou právní pomoc lidem v tíživé životní situaci. Cennou zkušeností pro mě byla i práce pro  Probační a mediační službu v Brně, kde jsem lektorovala výchovný program pro mladistvé pachatele trestných činů. V rámci projektu Street Law se mi dostala možnost vyzkoušet si i výuku práva na středních školách. Závěrečnou praxi studií práv jsem působila v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde jsem vyřizovala podněty občanů v oblasti rodinného práva a sociálního zabezpečení. Od roku 2006 až do narození mého syna v roce 2009 jsem působila jako právnička v nevládní neziskové organizaci Ekologický právní servis v programu zabývající se odpovědností nadnárodních korporací. Pro tuto organizaci pracuji externě i na rodičovské dovolené. Nikdy jsem si nemyslela, že budu zakládat mateřskou školku, ale myšlenka lesních mateřských škol mě nadchla natolik, že jsem svému synovi chtěla dopřát luxus pobytu v přírodě v školkovském věku a jsem ráda, že se mi podařilo najít přátele, kteří tuto myšlenku se mnou sdílí. Na Hájence mám na starosti především koordinaci aktivit, administrativu a fundraising.

 

Mgr. Petra Antonů

 

Petra Roba

Největší školou je pro mě manželství s mým milovaným mužem Františkem a bytí mámou  Marušky a Vincenta. Jsem šťastná, co se nám podařilo společně vytvořit a že můžeme svým i dalším dětem připravit dobré místo pro jeden z jejich nejtěžších momentů v životě, a to kdy se oddělují od mámy a jsou samy v novém kolektivu.